ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Sprawy odszkodowawcze:

Oferta Kancelarii skierowana jest do wszystkich osób, które w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Specjalnością Kancelarii jest dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych, powstałych m. in. wskutek takich zdarzeń jak:
 • odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC, np. zniszczenie pojazdu, odzieży czy też koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu;
 • odszkodowanie należne z tytułu zawartego ubezpieczenia AC, w ramach którego (w zależności od zawartej umowy) wypłacane jest odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, niemożliwości stwierdzenia sprawcy lub też uszkodzeń wynikających z winy ubezpieczonego;
 • wypadek komunikacyjny;
 • wypadek rowerowy;
 • potrącenie pieszego;
 • wypadek przy pracy;
 • wypadek w drodze do i z pracy;
 • wypadek rolniczy;
 • wypadek związany z uprawianiem sportu;
 • zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, huragan;
 • błąd medyczny, w tym zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie, zaniechania w diagnostyce i leczeniu, błąd przy porodzie, śmierć osoby bliskiej.
Oferta obejmuje prowadzenie pełnej obsługi spraw szkodowych, w tym:
 • ocenę rozmiaru szkody;
 • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń;
 • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania;
 • weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego;
 • reprezentację na drodze postępowania sądowego;
 • reprezentację w sprawach karnych przeciwko sprawcom wypadków, błędów lekarskich, gdyż ten etap dochodzenia winy sprawcy zdarzenia ma często decydujący wpływ na późniejszą możliwość prowadzenia sprawy cywilnej przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.
Zapewniamy naszym Klientom dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem, takich jak:
 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot utraconych dochodów (zarobków),
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów naprawy samochodu,
 • zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy, komputer),
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość,
 • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
 • zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej,
 • renta alimentacyjna po zmarłym dla małżonka, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania,
 • koszty ratowania mienia, pełne odszkodowanie za utracone mienie.
Powrót do strony głównej