ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Prawo rodzinne:
Kancelaria z pełnym zaangażowaniem prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
  • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
  • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.
Powrót do strony głównej