ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

Kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami pracy (zarówno pracowników jak i pracodawców) w sprawach ze stosunku pracy. Kancelaria świadczy również
usługi w zakresie opracowywania dokumentacji pracowniczej (w szczególności umów o pracę i umów o zakazie konkurencji).

Nadto Kancelaria reprezentuje Klientów między innymi w sprawach o:
  • mobbing i dyskryminację,
  • odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy,
  • odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym.
Powrót do strony głównej