ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Prawo karne:

Oferta Kancelarii skierowana jest głównie do osób fizycznych poszukujących obrońcy w sprawach karnych, ale także do firm, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępnym działaniem osób trzecich.
Kancelaria zajmuje się również reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym.  

Praktyka Kancelarii w szczególności koncentruje się na sprawach z zakresu:
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • rzestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwa przeciwko wolności,
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych,
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu,
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania,
 • obrona w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych.
Obrona w sprawach karnych obejmuje wszelkie czynności w:
 • postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa;
 • postępowaniu przed Sądem I instancji;
 • postępowaniu apelacyjnym;
 • postępowaniu kasacyjnym;
 • postępowaniu wykonawczym (odroczenia wykonania kary, przerwy w karze i warunkowe, przedterminowe zwolnienia, wyroki łączne).
Powrót do strony głównej