ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Prawo cywilne:

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych, reprezentując Klientów przed sądami na terenie całego kraju.
We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej. 

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych;
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjację umów cywilnoprawnych.
Kancelaria zajmuje się w szczególności następującymi sprawami z dziedziny prawa cywilnego:
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych,
  instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy
  wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • postępowanie egzekucyjne.
Powrót do strony głównej