ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Prawo administracyjne:

Kancelaria doradza w zakresie postępowania administracyjnego oraz zapewnia kompleksową reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej (w tym organami podatkowymi i budowlanymi), Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria udziela także pomocy prawnej przy uzyskiwaniu koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.
Powrót do strony głównej