ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Obsługa urzędów i instytucji państwowych:

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfikacji określonego urzędu.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje pełen zakres profesjonalnych usług prawniczych, tj:
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach ochrony środowiska i odpadów,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
 • doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał zarządów gminy, miasta, powiatu,
 • sporządzanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
 • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • opiniowanie projektów umów oraz porozumień,
 • obsługa sesji organów uchwałodawczych,
 • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych – szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo–administracyjnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy, w procesach odszkodowawczych oraz procesach związanych z nieruchomościami.

Kancelaria przywiązuje dużą uwagę do częstych kontaktów z obsługiwanym urzędem oraz wyczerpującego informowania go o przebiegu postępowania i wnoszonych pismach procesowych, w tym również o projektach takich pism.

Obsługa odbywa się w różnych formach organizacyjno–technicznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań danego urzędu. Może być realizowana poprzez:
 • osobistą obecność adwokata w urzędzie,
 • udzielanie porad i opinii prawnych poprzez nowoczesne formy komunikacji (np. droga poczty elektronicznej, rozmowa telefoniczna, fax, komunikatory elektroniczne).
Powrót do strony głównej