ul. Nowodworskiego 7/3A
89-500 Tuchola


+48 883 303 708

Obsługa przedsiębiorców:

Fundamentem działalności Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz polskich przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, małych i średnich przedsiębiorstw.
Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Kancelaria oferuje atrakcyjne formy wynagradzania (w tym miesięczny ryczałt), w zależności od potrzeb Klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

Zakres usług z dziedziny prawa gospodarczego obejmuje między innymi:
  • doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, rejestracja zmian w KRS;
  • windykacja należności;
  • prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  • sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;
  • postępowanie upominawcze i nakazowe;
  • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;
  • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.
Powrót do strony głównej